Nederland (ver)deelt beter ?

Leeftijdsafhankelijke woon(rente)subsidie voorkomt stagnatie op de woningmarkt en lost
vergrijzingsprobleem op: inhoud

 

1.)              Hypotheekrenteaftrek voor IB Belasting in BOX IV

2.)              Zorgstelsel premieopbouw jong versus oud

3.)              WIA WAO

4.)              AOW

5.)              Pensioen BOX V

6.)              Subsidie en bijstand

7.)              Oneigenlijk gebruik hypotheekrenteaftrek 

8.)     Berekenings voorbeelden woon(rente)subsidie

                       Rapport:   Nederland (ver)deelt beter?

                        WCK-Wet     MBO-HBO   

 

 

Datum: 12-12-2006 09:59